FAQ

Zgłoszeń w loterii można dokonywać w terminie od 11 września 2023 r. do 1 grudnia 2023 r.

Zakup musi być:
 • zrobiony w terminie od 11 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.,
 • zrobiony u Autoryzowanego Dystrybutora,
 • udokumentowany jednym dowodem zakupu tj. paragonem fiskalnym albo fakturą VAT na którym będzie kupiony dowolny Produkt / Produkty MILWAUKEE® o minimalnej wartości 2500 zł brutto albo wielokrotności tej kwoty,
 • udokumentowany jednym dowodem zakupu tj. paragonem fiskalnym albo fakturą VAT,
 • dokonany na potrzeby własnego użytku, nie może być dokonany w celu dalszej odsprzedaży,
 • zgłoszony do loterii w terminie od 11 września 2023 r. do 1 grudnia 2023 r.
Zakup oznacza, że uczestnik dokonał całej zapłaty za Produkt / Produkty.

Pierwszym losowaniem jakie będzie w loterii będzie losowanie tygodniowe i odbędzie się we wtorek 19 września 2023 r.

Losowania tygodniowe będą odbywały się cyklicznie w każdy wtorek, począwszy od 19 września kiedy będzie miało miejsce pierwsze losowanie, a skończywszy na 5 grudnia 2023 r. kiedy będzie ostatnie losowanie nagród tygodniowych.
Losowania miesięczne będą 3 w czasie trwania loterii. Pierwsze odbędzie się 3 października, drugie 7 listopada i ostanie losowanie miesięczne odbędzie się 5 grudnia 2023 r.
Losowanie nagrody głównej będzie miało miejsce 5 grudnia 2023 r.

W Loterii mogą wziąć udział następujące podmioty:
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne.

Do Loterii można dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń pod warunkiem, że każde zgłoszenie jest udokumentowane dowodem zakupu Produktu/Produktów MILWAUKEE® u Autoryzowanego Dystrybutora, a zakup był zrobiony w terminie od 11 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Tak.

Co tydzień można wygrać 1 nagrodę tygodniową. Wygrywając nagrodę tygodniową Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody miesięcznej z miesiąca kiedy było dokonane zgłoszenie.

Tak.

We wrześniu 2023 r. nagrodą miesiąca jest zestaw: Zestaw Pilarka 40cm i dmuchawa fpp2op2-802, Wh mw Bluza z kapturem – niebieska L.
W październiku 2023 r. można wygrać nagrodę miesięczną w postaci zestawu: Zestaw PACKOUT™ 123, M18prcdab+-0 eu radio na baterie.
W listopadzie 2023 r. nagrodą miesiąca jest zestaw: Zestaw promocyjny M12 fppa2-423b latarka kieszonkowa USB L4 FMLED 800lm IP67.

Co miesiąc do wygrania jest 10 nagród miesięcznych.

Co tydzień do wygrania jest 20 nagród tygodniowych.

Nagrodami tygodniowymi w poszczególne tygodnie są:
Nagroda tygodniowa 1 - Plecak roboczy
Nagroda tygodniowa 2 - Zestaw: Shockwave™ i czapka z daszkiem premium niebieska L/XL
Nagroda tygodniowa 3 - Torba na ramię PACKOUT™ 38 cm
Nagroda tygodniowa 4 - Zestaw: zestaw wkrętaków w walizce - 12 szt., okulary ochronne premium z uszczelką bezbarwne 1 para, czapka z daszkiem z siatką czarna
Nagroda tygodniowa 5 - Zestaw: Grzechotka, nasadki 1/4“ i bity udarowe, kubek PACKOUT™ 591ml – czerwony
Nagroda tygodniowa 6 - Torba duża Duffle Bag
Nagroda tygodniowa 7 - Zestaw: Latarka alkaliczna czołówka HL2-LED 350 lm IP52, Wtssgrn-l T-shirt z kieszonką z krótkim rękawem - zielony
Nagroda tygodniowa 8 - Zestaw: Zestaw perfect match wiertła i bity, free flex rękawice-L/9 - 1 para
Nagroda tygodniowa 9 - Zestaw: WH MW BLU bluza z kapturem - niebieska, czapka beanie czarna, Wtssgrn-l t-shirt z kieszonką z krótkim rękawem – zielony
Nagroda tygodniowa 10 - M12BI-0-Subkompaktowy kompresor
Nagroda tygodniowa 11 - Zestaw latarek IR HL450PL250
Nagroda tygodniowa 12 - Świąteczny zestaw promocyjny 2023

Nagrodą główna w loterii jest SAMOCHÓD FORD Transit Custom V710 2.0 EcoBlue 170KM A8 FWD w kolorze Race Red wraz z dodatkowym wyposażeniem PACKOUT™.

Wydanie nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przy czym nagroda pieniężna (dotyczy tylko nagród miesięcznych i głównej) jest doliczana tylko w przypadku wygrania nagrody przez osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W przypadku wygrania nagrody przez osobę prawną nagroda pieniężna nie jest doliczana. W przypadku wygrywających osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowa nagroda pieniężna w całości jest potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późniejszymi zmianami) i zostaje przekazana przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W przypadku wygrywających osób prawnych podatek jest odprowadzany przez nie na zasadach ogólnych.

Organizatorem loterii promocyjnej „WIELKA LOTERIA MILWAUKEE®” jest PMICombera sp. z o. o. z siedzibą Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000050276, NIP 952-00-13-172.

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie najpóźniej do 8 marca 2024 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora: organizator@pmi.pl

Sprzedaż Produktu / Produktów jest prowadzona na terenie całej Polski u Autoryzowanych dystrybutorów narzędzi MILWAUKEE®. Wykaz Autoryzowanych dystrybutorów, w których odbywa się Loteria znajduje się na stronie www.wielkaloteriamilwaukee.pl

W dniach od 11 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. trzeba kupić u Autoryzowanego Dystrybutora dowolny Produkt / Produkty MILWAUKEE® o minimalnej wartości 2500 zł brutto albo wielokrotności tej kwoty. Zakup musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu tj. paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. Zakup musi być dokonany na potrzeby własnego użytku, nie może być dokonany w celu dalszej odsprzedaży. Zakup oznacza, że uczestnik dokonał całej zapłaty za Produkt / Produkty.
W dniach od 11 września 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. dokonać zgłoszenia / zgłoszeń do Loterii.
Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest rejestracja przez zgłoszenie Konta na stronie www.wielkaloteriamilwaukee.pl. Zgłoszenia Konta dokonuje się tylko jeden raz. Podczas zgłoszenia Konta należy podać obowiązkowo:
 • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mail, numer Dowodu Zakupu Produktu / Produktów, datę jego zakupu, wybrać z listy rozwijanej: Dystrybutora, u którego został zrobiony zakup, branżę którą interesuje się osoba zgłaszająca do Loterii oraz Produkt/Produkty, które zostały kupione w ramach Loterii; dołączyć skan/zdjęcie Dowodu Zakupu (załączyć można pliki o maksymalnej wielkości 5MB, w formacje JPG, PNG lub PDF), zaakceptować wymagane w Regulaminie warunki. Warunkiem zgłoszenia Konta jest stworzenie swojego indywidualnego hasła. Hasło musi składać się minimum z 12 znaków oraz zawierać co najmniej po jednym znaku z każdej z tych kategorii: mała litera, wielka litera, cyfra oraz znak specjalny.
 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dla osób prawnych: nazwę firmy, numer telefonu, adres mail, numer Dowodu Zakupu Produktu / Produktów, datę jego zakupu, wybrać z listy rozwijanej: Dystrybutora, u którego został zrobiony zakup, branżę jaką reprezentuje firma zgłaszająca udział w Loterii oraz Produkt / Produkty, które zostały kupione w ramach Loterii; dołączyć skan/zdjęcie Dowodu Zakupu (załączyć można pliki o maksymalnej wielkości 5MB, w formacje JPG, PNG lub PDF), numer NIP, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Organizatorem i odbioru nagrody (upoważnienie musi wynikać z rejestru przedsiębiorców KRS lub CEiDG albo z osobnego pisemnego pełnomocnictwa), zaakceptować wymagane w Regulaminie warunki. Warunkiem zgłoszenia Konta jest stworzenie swojego indywidualnego hasła. Hasło musi składać się minimum z 12 znaków oraz zawierać co najmniej po jednym znaku z każdej z tych kategorii: mała litera, wielka litera, cyfra oraz znak specjalny.
Warunkiem zakończenia zgłoszenia Konta jest aktywacja zgłoszenia Konta za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego przez Organizatora na adres mail wskazany przez uczestnika podczas zgłoszenia Konta. Wejście na stronę przesłaną w linku aktywacyjnym i potwierdzenie zgłoszenia Konta musi być dokonane wciągu 24h od momentu otrzymania tego linku. Brak aktywacji zgodnie z opisem powyżej powoduje, że Konto nie zostaje zgłoszone.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy PMICombera sp. z o. o. z siedzibą Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa, pracownicy Techtronic Industries Eastern Europe sp. z. o. o. oraz pracownicy Autoryzowanych dystrybutorów firmy TTI, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Nagrody są wysłane pocztą, przesyłką kurierską albo dostarczone transportem Organizatora. Nagroda główna jest wydawana u Dystrybutora, od którego pochodzi zwycięskie zgłoszenie. Nagrody są wydawane najpóźniej do dnia 16 lutego 2024 r. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody.

Laureaci są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wysłanej przez Organizatora wiadomości pocztą elektroniczną na adres podany w Zgłoszeniu Konta. Organizator wysyła wiadomość w przeciągu dwóch dni roboczych po każdym losowaniu.

Formularz laureata musi być wypełniony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o wygranej.

Lista zwycięzców dla każdego losowania w postaci: dla osób fizycznych - imienia, pierwszej litery nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania oraz trzech ostatnich cyfr z numeru telefonu podanego podczas zgłaszania do Loterii, a w przypadku osób prawnych – nazwy podmiotu, miejscowości siedziby oraz trzech ostatnich cyfr z numeru telefonu podanego podczas zgłaszania do Loterii publikowana jest na stronie internetowej www.wielkaloteriamilwaukee.pl oraz www.milwaukeetool.pl po zakończeniu procesu weryfikacji laureata dla każdego losowania i jest publikowana do dnia zakończenia Loterii. Lista laureatów dostępna jest dla bliżej nieokreślonego kręgu osób odwiedzających stronę.

Po przesłaniu przez uczestnika Zgłoszenia do Loterii uczestnik otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres ze zgłoszenia Konta.